ראשית מדע להבין איך דברים עובדים

דף הבית
אודות
תכני ההעשרה
חדשות מדע - ארועים
חדשות מדע - עניין
איינשטיין בבית - רקע
איינשטיין בבית - הצטרפות
ארועים לקהל הרחב
קישורים
לפעילי ראשית מדע
ארגונים בעלי זיקה
מידע ליצירת קשר

 

ראשית מדע ו- Einstein@Home

 

מי מכם אשר רוצה להצטרף לפרוייקט לבדו, שלא כחלק מצוות ראשית מדע - יכול לעשות זאת על פי המוסבר באתר הפרוייקט.

אנו מבקשים כי תצטרפו כחלק מ "צוות ראשית מדע", עפ"י התהליך המפורט בהמשך.

להלן מספר נימוקים אותם כולנו תקווה כי תמצאו משכנעים:

נימוק 1

או שתצטרפו או ש...

 

נימוק 2

עמותת ראשית מדע עושה שימוש בפרוייקט זה (כמו גם בפרוייקטים נוספים במסגרת שנת איינשטיין) כגירוי לפעילות העשרה נרחבת . האפשרות להיות מעורב - גם אם פסיבית - בפרוייקט מחקרי אמיתי, הכרוך גם באינטראקציה בינלאומית, מאפשר לשבות את דימיונם של הילדים ביעילות רבה.

מרבית העשיה מתרחשת מחוץ למסך המחשב, כחלק מפעילות ההעשרה הסדירה של העמותה בבתי הספר. יחד עם זאת, יש משקל לגאווה וההתרגשות הכרוכים בתמיכה בפרוייקט.

כל משתמש אשר ירתום את מחשבו לפרוייקט כחלק מצוות ראשית מדע - יאפשר צבירת ניקוד מצטבר לזכות ראשית מדע.

היות והניקוד מבוסס על תפוקת חישוב לפרוייקט, מבקשים אנו להזין את גאוות העשיה של ילדי ראשית מדע על ידי השגתה של תפוקה משמעותית.

הקצב הפדגוגי של שילוב הילדים, כמו גם זמינותם של משאבי המיחשוב, צפוי כי יניבו צבירת ניקוד איטית יחסית. לקיזוז הליך זה, מקווה העמותה לרתום גם מבוגרים ואחרים שאינם מקהל פעילי ראשית מדע - לצוות.

חשוב לציין כי כל משתמש אשר בוחר להרשם לפרוייקט כחלק מצוות ראשית מדע, אינו מאבד את הניקוד האישי אותו הוא צובר, ויש באפשרותו - בכל עת - להפרד מהצוות.

הצטרפות לפרוייקט

דף הבית אודות תכני ההעשרה חדשות מדע - ארועים חדשות מדע - עניין איינשטיין בבית - רקע איינשטיין בבית - הצטרפות ארועים לקהל הרחב קישורים לפעילי ראשית מדע ארגונים בעלי זיקה מידע ליצירת קשר

שלח דואר אל webmaster@reshitmada.orgבצירוף שאלות או הערות אודות אתר אינטרנט זה.
השתנה לאחרונה: 13/01/10