ראשית מדע להבין איך דברים עובדים

דף הבית
אודות
תכני ההעשרה
חדשות מדע - ארועים
חדשות מדע - עניין
איינשטיין בבית - רקע
איינשטיין בבית - הצטרפות
ארועים לקהל הרחב
קישורים
לפעילי ראשית מדע
ארגונים בעלי זיקה
מידע ליצירת קשר

 

הדמוקרטי הפתוח יפו - 2009/2010

 מפגשים מהעת האחרונה

להלן תמצית תכני מפגשי העשרה אשר נערכו במהלך החצי הראשון של השנה השוטפת. מרבית המפגשים מתארים פעילות אשר נערכה היוותה מוקד פעילות למשך יותר ממפגש יחיד. פעילויות אשר כרוכות מבחינה פדגוגית יחדיו, ואשר החלו בחלקה באחרון של המחצית, תתוארנה בסוף השנה, ואינן נכללות ברשימה שלהלן.

הקלקה על נושא - תוביל לתמצית התכנים שהועברה באותו הקשר.

 

מפגשים מהעת האחרונה

 שיקוף חומר מודפס

מגנטיות   "אשליות אופטיות"
 
ליקוי חמה גשרים

פחמן דו-חמצני

בסיס וחומצה

שיווי משקל

קול - מהות והתפשטות

דף הבית אודות תכני ההעשרה חדשות מדע - ארועים חדשות מדע - עניין איינשטיין בבית - רקע איינשטיין בבית - הצטרפות ארועים לקהל הרחב קישורים לפעילי ראשית מדע ארגונים בעלי זיקה מידע ליצירת קשר

שלח דואר אל webmaster@reshitmada.orgבצירוף שאלות או הערות אודות אתר אינטרנט זה.
השתנה לאחרונה: 13/01/10