ראשית מדע להבין איך דברים עובדים

שיווי משקל - מבוא

רקע/נושאי הפעילות

הכרות ראשונית עם מושגי:

bullet

שיווי משקל

bullet

יציבות

bullet

מרכז הכובד

הנושאים עליהם מושם דגש הם:

bullet

הגדרה/איבחון

bullet

יישומים טיפוסיים

 

מושג השיווי משקל ישים להרבה תחומים ויש מן המשותף בין הגדרותיו בתחומים השונים. הפעילות הנוכחית מתמקדת בשיווי משקל בהקשר המכני.

 

ריכוז תובנות

bullet

שיווי משקל
bullet

עצם העומד ללא תזוזה נמצא בשיווי משקל

bullet

שיווי משקל בנקודה   ç כאשר נקודת התמיכה = מרכז הכובד

bullet

בעצם בעל נפח   ç נדרש רק כי מרכז הכובד יהיה מעל נקודת התמיכה

bullet

יציבות
bullet

רוחב הבסיס
bullet

בסיס צר   ç לא יציב

bullet

בסיס רחב   ç יציב

bullet

כאשר מרכז הכובד "נופל"
bullet

בתוך תחומי הבסיס   ç העצם יציב

bullet

מחוץ לתחומי הבסיס   ç העצם אינו יציב-נופל

bullet

גובהו של מרכז הכובד
bullet

גבוה   ç לא יציב

bullet

נמוך   ç יציב

bullet

"שלילי"  ç מאד יציב

("שלילי" פרושו שמרכז הכובד נמצא מתחת לנקודת התמיכה)

bullet

דוגמאות
bullet

עמידת היסוד באומנויות לחימה  ç בסיס רגליים רחב ועמידה מעט כפופה

bullet

מכוניות מרוץ   ç רחבות ונמוכות

bullet

משוב חיובי ושלילי
bullet

מרכז כובד מעל לנקודת התמיכה ç סטיות מיציבות מוגברות

bullet

מרכז כובד מתחת לנקודת התמיכה ç סטיות מיציבות מתוקנות

bullet

דני ויעל מסייעים לדודם לבנות מכונית יציבה לאתגר רד-בול

הפעילות

bullet

יציבות – רוחב הבסיס - התנסות אישית
bullet

מי יכול להתכופף כפיפה עמוקה - כשהרגליים, הגב והישבן צמודים לקיר מאחור. אסור להרחיק אף רגל מהקיר.

bullet

בהעדר יכולת לאזן את הגוף המתכופף קדימה - גם הגמישים מאוד מוגבלים בכפיפה.
bullet

חוקי "המשחק" אינם מאפשרים לאף רגל להתקדם ולתמוך במשקל הגוף המתכופף

bullet

הקיר מונע מהישבן לזוז לאחור ולאזן את משקל הגוף המתכופף

bullet

יישום לדגל אשר יש ליצבו בעמידה על בסיסים הגדלים שונים
bullet

ללא בסיס

bullet

בסיס קטן

bullet

בסיס רחב

bullet

יציבות - גובה עיקר המשקל יישום למכונית הדגמה

bullet

יציבות המכונית
bullet

ראו כיצד הדוד בנה לעצמו מושב נוח אך...גבוה מדי  ß לא יציב

bullet

לעומת מושב נמוך  ß יציב

bullet

יישום - בובת שיווי משקל
bullet

מרכז כובד מתחת לנקודת התמיכה

דף הבית
אודות
תכני ההעשרה
חדשות מדע - ארועים
חדשות מדע - עניין
איינשטיין בבית - רקע
איינשטיין בבית - הצטרפות
ארועים לקהל הרחב
קישורים
לפעילי ראשית מדע
ארגונים בעלי זיקה
מידע ליצירת קשר

דף הבית אודות תכני ההעשרה חדשות מדע - ארועים חדשות מדע - עניין איינשטיין בבית - רקע איינשטיין בבית - הצטרפות ארועים לקהל הרחב קישורים לפעילי ראשית מדע ארגונים בעלי זיקה מידע ליצירת קשר

שלח דואר אל webmaster@reshitmada.orgבצירוף שאלות או הערות אודות אתר אינטרנט זה.
השתנה לאחרונה: 13/01/10